Agenda Bijzondere Ledenvergadering 15 oktober 20.00 uur

AGENDA bijzondere algemene ledenvergadering 15/10/2019 

Plaats :  

Gebouw van speeltuinvereniging “Het Blok”, Dr.Kuyperkade 5 te Krommenie 

Tijd : 20.00 uur 

Indien het vereiste quorum niet aanwezig is (Statuten, art. 16, lid 3; 1/10 van het aantal stemgerechtigden), zal de vergadering worden gesloten. Conform hetzelfde artikel zal dan een tweede Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden worden om 20.15 uur met dezelfde agenda. Deze tweede vergadering kan dan geldige besluiten nemen, ongeacht het aantal stemgerechtigde leden dat aanwezig is.   

1. Opening. 

     a Berichten van verhindering 

     b Mededelingen

     c  Afwijkende procedure, doel van vergadering (bijlage 1) 

2.  Heroverweging bestuur m.b.t. het niet verlengen van de contracten met beide trainers (bijlage 2)     

     a. Bespreken uitkomst   

     b. Stemming over bestuursbesluit

3.  Voorstel tot oplossing van het trainersvraagstuk. (bijlage 3)

     a.Toelichting op de totstandkoming van het voorstel incl. overwegingen bestuur    

     b.Gedachtewisseling met ledenvergadering over dit bestuursvoorstel 

     c.stemming 

4. Rondvraag 

5. Sluiting  

De bijlagen zijn terug te vinden op de site van TV De Cromme Bal onder de kop "MEER" nadat je als lid hebt ingelogd via "MIJN CLUB"

Bijlage 1: Afwijkende procedure, doel van vergadering.

Bijlage 2: Uitkomst heroverweging bestuur omtrent trainersbesluit.

Bijlage 3: Voorstel tot oplossing van het trainersvraagstuk 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 52811301

Address

Zilverschoonlaan 137
1562 RD Krommenie