Vertrouwenspersoon en klachtenreglement de Cromme Bal

TV De Cromme Bal wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met tennissen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft echter uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen De Cromme Bal willen wij dit graag vóór zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen De Cromme Bal een vertrouwenspersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft..

Wanneer je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen je team of met andere leden van de club en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, coach, jeugdcommissie of het bestuur inroepen. Wanneer je het gevoel hebt dat jezelf, andere personen of de club beschadigd worden door het gedrag van één of meer personen kun je ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van De Cromme Bal, die fungeert in eerste instantie als klankbord en kan je helpen te zoeken naar een oplossing. De vragen die je hebt, kunnen bijvoorbeeld gaan over: 

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort; 
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend’ gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van TDe Cromme Bal op de juiste plaats is.

Waar is de vertrouwenspersoon wel en niet voor?
In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen De Crromme Bal en één of meer leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij er een relatie is tussen activiteiten binnen De Cromme Bal en de betrokkene(n). De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen De Cromme Bal. Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar op de juiste plaats is. De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten De Cromme Bal.

Wie is onze vertrouwenspersoon ?
Onze vertrouwenspersoon is Mirjam Oudhaarlem.

Mirjam werkt 3 dagen in de week als Projectleider HR en als individuele coach en mediator. In deze verschillende rollen is “vertrouwelijkheid” een minimale vereiste.

Als je met Mirjam ergens over wilt praten en op zoek bent naar perspectief of hulp. Dan kun je haar telefonisch bereiken via 06-45975325 of via email [email protected]

 

 

Ervaar of zie jij binnen onze vereniging (LHBTI) discriminatie, ongewenste intimidatie of onsportief gedrag en vind je het moeilijk om dat op de vereniging te bespreken? Je kunt altijd (anoniem) terecht bij het Meldpunt Veilig Sportklimaat via www.ggdzw.nl/meldpuntveiligsportklimaat of 075-651 83 80.”

Klik op onderstaande link om het Vertrouwenspersoon en klachtenreglement van de Cromme Bal in te zien:

Klachtenreglement april 2019 .pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Clubhuis 075-6217548 / Secretaris 06-52811301 na 18.00u 06-34638677

Adres

TENNISPARK: Rosariumpark 184, 1561 TZ Krommenie
POSTADRES: Weegbreestraat 19, 1562 SE Krommenie

KVK-nummer

40617665